Varsel om brannøvelse på gamle Raufoss skole

Pressemelding: Brannvesenet varsler om fullskala brannøvelse på Raufoss lørdag 4. november. Røyk fra øvelsen kan bli synlig på lang avstand.

Innhold

Fullskala brannøvelse

Førstkommende lørdag, 4. november, gjennomfører Raufoss Brann og Redning en fullskala brannøvelse på gamle Raufoss skole, småskolen. Brannvesenet skal øve sine mannskaper i røykdykking, søk, redning og brannslokking på skolen som likevel skal rives. Øvelsen er et ledd i den obligatoriske øvelsesplanen til brannvesenet. En fullskala øvelse gir et verdifullt bidrag til å vedlikeholde mannskapenes kompetanse slik at de kan gjennomføre en best mulig innsats den dagen en virkelig brann oppstår og det i verste fall kan stå om liv og helse.

Brannvesenet samarbeider med Sivilforsvaret, som vil være med og øve på samvirke og samarbeid, bl.a. forsyning av slokkevann, trafikkdirigering og annen sikring i området rundt skolen. Gjøvik brannvesen vil delta med sin høyderedskap og være med på å øve på kontroll av brann og slokking ovenfra. I tillegg kommer det mannskaper med to biler fra Oslo Brann og Redningsetat og deltar på øvelsen.

Lokale forskrifter om åpen brenning gir brannvesenet adgang til å gjennomføre brenning som samfunnsnyttig øvelse etter søknad. De er likevel pålagt å begrense så langt det er mulig spredning av potensielt helseskadelig røyk og andre avgasser under øvelsen. Bygningen vil være miljøsanert på forhånd. Det vil si at særlig helse- og miljøskadelige materialer og stoffer er fjernet fra bygningen før øvelsen. Kommunen har gitt dispensasjon fra forskriften til gjennomføring av øvelsen. Brannvesenet har selv varslet en del av naboene i nærområdet særskilt om øvelsen på SMS.

Synlig røyk fra lang avstand

Øvelsen vil pågå det meste av dagen og røyk kan tidvis bli synlig på lang avstand. Brannvesenet kan ikke helt utelukke at noe røyk kan komme til å berøre omgivelsene, men de vil gjøre det de kan for å unngå dette mest mulig. Dersom røyk likevel skulle være til sjenanse oppfordres det til å lukke dører, vinduer og ventiler, stanse varmepumper og ventilasjonsanlegg inntil røyken ute forsvinner.

Øvelsen skal være avsluttet før det blir mørkt.

  • Bjørn Sondra Kjelsrud,
    Brannsjef, Vestre Toten kommune.
    Mobil: 957 87 468
  • Svein Victor Yttervik,
    Avdelingsleder brann- og redning, Raufoss Brann og Redning.
    Mobil: 988 26 509

Publisert: 01.11.2017 10:34
Sist endret: 01.11.2017 10:34