Foreløpig regnskap 2016 for Vestre Toten kommune

Her presenteres det foreløpige, ikke reviderte regnskapet for 2016, et regnskap som gir Vestre Toten kommune gode utsikter for 2017 og årene framover.

Innhold

Foreløpig ikke revidert regnskap 2016 for Vestre Toten kommune.

Opprinnelig budsjett 2016 - driftsresultat på 22 mill. kr / 2,2 % av driftsinntektene 

 • Inndekking av underskudd på 22 mill. kr. var basert på forventet nullresultat i regnskapet for 2015. Resultatet ble netto driftsresultat på 15,2 mill. kr/1,7% - etter netto avsetninger til bundne fond 12 mill. kr.

Justert budsjett 2016 - driftsresultat på 18 mill. kr.

 • Inndekking av resterende underskudd på 13,2 mill. kr.
 • Avsetning til disposisjonsfond på 5 mill. kr.

Regnskap for 2016 viser et netto driftsresultat på 51,7 mill. kr / 5,4 %

 • mindreforbruk på 27 mill. kr.
 • dekker underskudd på 13 mill. kr.
 • mulig samlet avsetning til disposisjonsfond på 32 mill. kr.

Resultatet

 • Påvirkes av engangsinntekter på skatt og finans på 15 - 20 mill. kr.
 • Tjenesteområdene er i god balanse – samlet mindreforbruk på 7,5 mill. kr.
 • Bedret likviditet med ca. 60 mill. kr.
 • Er da «foran plan» om å skape økt økonomisk handlingsrom.
 • Gir Vestre Toten kommune gode utsikter for 2017 og årene framover.

Publisert: 07.03.2017 12:58
Sist endret: 08.03.2017 09:17