Sterk høst for Raufoss-industrien

Det går så det suser i Raufoss Industripark. Her finner man nyhetsoppdateringer og reportasjer fra en innholdsrik høst med sterk vekst og økt sysselsetting.

Innhold

Sterk vekst i Raufoss Industripark

Det går så det suser i Raufoss Industripark. Oppland Arbeiderblad har tidligere i høst brakt reportasje om den sterke veksten i aktivitet og sysselsetting.

  • Se reportasjen fra 27. september 2017
    ved å følge denne lenken. (Oppland Arbeiderblad)

Nasjonalt teknologisenter til Raufoss

I løpet av de siste ukene har det på ulike måter skjedd tildelinger til Raufoss-klynga som i sum innebærer en kraftig vitamininnsprøytning til miljøet. I statsbudsjettet for 2018 ble det klart at Sintef Raufoss vil få såkalt grunnbevilgning som forskningsinstitutt. Litt senere, den 21.oktober, ble de første to industrimiljøene tildelt midler fra det såkalte katapultprogrammet. Raufoss var et av disse, i konkurranse med i alt 39 søkere. Midlene, i alt 24 mill. kroner i første omgang, skal gå til å utvikle et såkalt teknologisenter for vareproduserende industri.

  • Saken er behørig omtalt i samme avis 21. oktober 2017,
    og kan leses ved å følge denne lenken. (Oppland Arbeiderblad)

Norges beste næringsklynge

Så, først i november falt den siste brikken på plass. Det har vært arbeidet lenge med å videreføre arbeidet og finansieringen av klyngeprogrammet NCE Raufoss. 1. november 2017 ble det klart at NCE Raufoss får midler over et nytt klyngeprogram (klynger som omstillingsmotor). Nok en gang som en av to klynger med mange sterke kandidater.

  • Reportasjen fra denne tildelingen kan leses
    ved å følge denne lenken.(Oppland Arbeiderblad - 2. november 2017)

Et eksempel til etterfølgelse

Dette er svært gode nyheter for Vestre Toten kommune. Raufoss-klyngen framheves fra flere hold som best i Norge, og et eksempel til etterfølgelse. Dette gir nå konkret uttelling i svært betydelige statlige bevilgninger til nasjonale oppgaver. Effektene av disse oppgavene vil komme industri i alle deler av landet til gode. Men vår egen lokale industri vil ha kortest veg og de aller beste forutsetninger for å ta del i den veksten som vil følge av satsingen.

Alle nyhetene presentert og samlet får man under kommunens egen side Næring og omstilling, som ligger som egen informasjonsboks på forsiden.


Publisert: 14.11.2017 13:26
Sist endret: 14.11.2017 13:26