Komfyrvaktkampanjen 2018

Torsdag 15. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje - med lokale aktiviteter over hele landet - for å få økt oppmerksomhet rundt komfyrbrann.

Innhold

41 komfyrbranner i Oppland

Fersk statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at brannvesenet rykket ut til 41 komfyrbranner i Oppland i 2017. En komfyrvakt kan redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk. Brannvesenet rykket i fjor ut til 3 344 boligbranner i Norge, hele 1 516 av disse var branner eller branntilløp på komfyren.

Komfyrvaktkampanjen

Alt vi kan mot brann - komfyrvaktkampanjen 2018

Torsdag 15. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet rundt de altfor mange komfyrbrannene. En komfyrvakt kan begrense skadene og hindre at en komfyrbrann utvikler seg til å bli alvorlig.

Under kampanjen vil over 200 brannvesen, feiervesen og det lokale eltilsyn ha lokale aktiviteter over hele landet. Som del av kampanjen vil det bli installert en komfyrvakt hos noen som har behov for det i de kommunene som deltar.

Slik fungerer komfyrvakten

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Informasjon og media

Komfyrvaktkampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper. Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk brannbefals landsforbund, Feiermesterens landsforening, Nelfo, Branninformasjonsforum, det lokale eltilsyn og sakkyndige selskap. 


Publisert: 12.02.2018 22:27
Sist endret: 12.02.2018 22:27