Kulturmidler 2018

Søknadsfrist for kulturmidler og tilskuddsordninger er 15. april - informasjon og søknadsskjema finner man her.

Innhold

Kulturmidler 2018

Vestre Toten kommune skal etter vedtatte retningslinjer tildele kulturmidler til organisasjoner og lag som har sitt virke i Vestre Toten kommune.

Følgende tilskuddsordninger har søknadsfrist 15. april 2018:

  • Kulturmidler / aktivitetstilskudd
  • Tilskudd til drift av egne idrettsanlegg og kjøring av skiløyper med egne maskiner
  • Støtte til lekeplasser

Tilskudd for integrering av mennesker med behov for spesiell tilrettelegging, og de øvrige tilskuddsordninger kan søkes gjennom hele året.

Søknadsskjema og kontakt

Søknadene må skrives på fastsatt skjema som kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til kulturkontoret. Aktuelle søknadsskjema og retningslinjer for tildeling finner man i oversikten under:

For nærmere opplysninger henvendelse kulturkontoret på tlf: 61 15 34 05 / 61 15 34 02

Kultursjefen, Vestre Toten kommune


Publisert: 08.03.2018 09:16
Sist endret: 08.03.2018 09:16