Ny avtale om innhenting av husholdningsavfall er fremforhandlet

Horisont Miljøpark IKS informerer: Innhentingen av husholdningsavfall vil fra 27. september bli foretatt av Horisont Renovasjon AS. Pressemelding finner man her.

Innhold

Pressemelding fra Horisont Miljøpark IKS 26.09.17

Reno Norden begjærte kvelden den 18. september oppbud. Dette ble offentliggjort via en børsmelding. Reno Norden er senere slått konkurs. Reno Norden transporterte inn husholdningsavfall på vegne av Horisont Miljøpark IKS i kommunene Gjøvik, Vestre og Østre Toten, Søndre og Nordre Land.

Det har gjennom de siste dager vært intense forhandlinger med bostyret for å kunne etablere en ny og bærekraftig avtale om innhenting av husholdningsavfall i de nevnte kommuner. Det er nå fremforhandlet en avtale med bostyret for Reno Norden om overføring av virksomhet fra bostyret til Horisont Renovasjon AS.

Innhentingen av husholdningsavfall vil fra den 27 september bli foretatt av Horisont Renovasjon AS, som er et nyopprettet datterselskap av Horisont Miljøpark IKS.

Horisont Renovasjon AS overtar eierskap av aktiva samtidig som de tidligere ansatte i Gjøvik-avdelingen av Reno Norden tilbys tilsvarende stilling. Dette vil, etter selskapets oppfatning, være en god og tilfredsstillende løsning som sikrer at aktiviteten vil kunne gå som normalt uten unødig avbrudd.

Vennlig hilsen
Stein Giæver, daglig leder.
Kjetil Bjørklund, styreleder.

Lenker og relaterte saker

  • Aktuell informasjon og pressemeldinger finner man hos renovasjonsansvarlig Horisont Miljøpark IKS ved å følge denne lenken. (eksternt nettsted - hiks.no)
  • Kommunens egen nettsidepresentasjon for avfall og gjenvinning finner man ved å følge denne lenken.

Publisert: 27.09.2017 09:07
Sist endret: 27.09.2017 09:07