Tilfredsstillende badevannskvalitet 2018

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS kan melde om tilfredsstillende resultater fra vannkvalitetsprøvene så langt i juni. Se resultatene her.

Innhold

Vannkvalitet ved friluftsbading

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS: Badevannskvalitet 2018. Illustrasjon: Shutterstock

Fra slutten av mai til og med august blir det foretatt rutinekontroll og prøver av badevannet ved de mest besøkte badeplassene i kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land og Gran.

Det blir tatt prøver av vannkvaliteten hver 14. dag, 1 gang pr. måned. eller etter behov. Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS kan melde om tilfredsstillende resultater fra prøvetakingene så langt i juni. 

Resultatene finner man ved å følge denne lenken: Badevannskvalitet 2018 (ekstern side - ghmt.no)

Om GHMT

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS (GHMT) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land og Gran. 

Virksomheten utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og en rekke forskrifter til disse lovene (se Regelverk), i nært samarbeid med kommuneoverlegene i hver enkelt kommune.


Publisert: 26.06.2018 14:34
Sist endret: 26.06.2018 14:34