Vestre Toten kommune minner om forbudet mot bråtebrenning

Våren er på vei, og med den følger behovet for å få brenne diverse. Sesongen for åpen brenning er 15. april - 31. mai i Vestre Toten kommune.

Innhold

Sesongen for åpen brenning av halm og kvist/rydningsvirke i landbruket er i lokal forskrift fastsatt til perioden 15. april - 31. mai i Vestre Toten kommune.

Bråtebrenning i Vestre Toten kommune

Tidsrom hvor det er tillatt å brenne, er hverdager - dvs mandag - fredag på dagtid fram til kl 18.00.

Det er adgang til å brenne kun halm og rydningsvirke (kvist) innen landbruksnæringen, etter vår lokale forskrift om åpen brenning og brenning i småovner.

Det er ikke anledning for private å brenne noen form for bråte, kvist eller annet avfall. Dette skal komposteres eller leveres til godkjent mottaksplass. Bygnings/rivingsavfall er ikke tillatt å brenne selv om det kun består av rent virke.

Dersom det foretas ulovlig brenning, kan kommunen gi forhåndsvarsel om gebyr ved gjentagelse. Dersom ulovlig brenning fører til brannutrykning, vil kommunen uansett grunn og uten forhåndsvarsel, ilegge gebyr for dekning av utrykningskostnader, minimum kr. 4 250, jfr. kommunestyrevedtak, sak nr. 111/15.

Dersom lovlig åpen brenning fører til utrykning fra brannvesenet pga. at brenningen kommer ut av kontroll som følge av manglende sikkerhetstiltak, annen utvist uaktsomhet, eller at andre vilkår i forskriften ikke er oppfylt, gjelder samme sanksjon som nevnt over.

Rutine for melding om åpen brenning
Alle som skal brenne halm eller rydningsvirke må melde fra til 110-sentralen på Elverum (Alarmsentral Brann Innlandet), tlf 61 14 80 00 skal benyttes.

110-sentralen registrerer tid og sted for brenningen i sitt kartverk slik at de har oversikt over all innmeldt brenning. Dette også av hensyn til evt. skogbrannovervåking.

Dersom henvendelsen gjelder brenning og spørsmål i denne forbindelse som faller utenom ovennevnte rammer for brenning, er dette ikke tillatt og henvendelsen kan avvises direkte av mottageren.

I tvilstilfeller og ved henvendelser som omhandler søknad om dispensasjon (se § 6 i forskriften og vedlagte skjema), kan disse formidles til en av følgende,
via tlf. nr. 61 15 33 00 (sentralbordet i Vestre Toten kommune).

Egil Ulsrud (lanbruksrådgiver)
Eirik Røstadsand (plan- og miljøvernrådgiver)
Bjørn Sondra Kjelsrud (brannsjef)
Trond Granlund (varabrannsjef)

Se vedleggene for mer informasjon. Dersom det er forespørsler om å få tilsendt informasjon og skjema, kan vedleggene gjerne sendes ut.


Publisert: 27.04.2016 13:40
Sist endret: 27.04.2016 13:41