Bøverbru barnehage

Innhold

Om barnehagen

Bøverbru barnehage er en 3-avdelings barnehage, med avdelingene Rødhette, Veslefrikk og Tyrihans.

Bøverbru barnehage

Rødhette er en ren småbarnsavdeling med 12 barn og 4 voksne.

Veslefrikk og Tyrihans har i utgangspunkt barn fra 3 til 5 år, men ofte har vi så mange unge søkere at de eldste 2-åringene også går på storavdeling.

Vi er veldig fornøyde med å ha avdelinger istedenfor baser samt egen småbarnsavdeling, da vi mener det gir mer ro for barna og er mer oversiktlig for både barn og foreldre.

Bøverbru barnehage har utegruppe som rullerer slik at 5-åringene og 4-åringene er ute fra ca kl 10 to dager i uka, mens 3-åringene er ute en dag i uka. Hvor lenge de er ute avhenger av været. Vi har en hytte med gulvvarme samt hems inne i barnehagen, så på dager det f.eks er for kaldt til å være ute, har vi mulighet til å ha alle inne. I november/desember har vi tema gris. Da begynner vi med en halv gris og 3 halve grisehoder, og så lager vi medisterpølser, medisterkaker og sylte sammen med barna. Temaet avsluttes med julebord for foreldre og søsken før jul.

Vestre Toten kommune er en realfagskommune, så i tillegg til språk og sosial kompetanse, jobber vi mye med realfagstema.

Bygningsmessig er ikke barnehagen helt på topp. Den gamle delen fra 1978 er ikke rehabilitert bortsett fra at vi har fått nytt, støydempende tak på storavdelingene. I løpet av våren/sommeren 2017 skal denne delen etterisoleres og det skal skiftes vinduer.

Dersom noen ønsker å komme på besøk og se seg rundt i barnehagen, er dere selvsagt hjertelig velkommen. Det er mulig å bare stikke innom, men hvis du vil sikre deg at en ansatt skal ha mulighet til å snakke med deg og vise deg rundt, kan det være lurt å ringe på forhånd og avtale tid. Det er ganske travelt i en barnehage, så det er ikke alltid de voksne bare kan gå fra for å gjøre andre ting.

Bilder av barnehagen

Bøverbru barnehage - bilde 1 Bøverbru barnehage - bilde 2 Bøverbru barnehage - bilde 3 Bøverbru barnehage - bilde 4

Historikk

Bøverbru barnehage ble startet i 1978. Barnehagen besto da av to avdelinger, Veslefrikk og Tyrihans. De tok imot barn fra 3 til 6 år.

I 1997, da det ble innført skolestart for 6-åringene, tok vi inn barn under 3 år for første gang.
I 2004 ble det bygd på en småbarnsavdeling, Rødhette. Det ble samtidig bygd på ny personalavdeling, hems og tårn.
I 2010 innførte Stortinget ordningen som gir barn rett til barnehageplass. Konsekvensen av dette var at Vestre Toten kommune måtte fremskaffe flere barnehageplasser. Bøverbru barnehage ble da utvidet med en uteavdeling. Ungene skulle rullere på å være ute, 4 og 5-åringene to dager pr uke og 3-åringene en dag pr uke. Dette var tenkt som en midlertidig ordning, men nå 7 år senere lever den i beste velgående. Både vi og foreldrene er godt fornøyd med ordningen.

Bøverbru barnehage har vært så heldig å ha en meget stabil og dyktig personalgruppe. Dette har som konsekvens at flere av oss er godt i gang med generasjon nummer to i barnehagen. Heldigvis har vi gjennom utvidelsene fått inn yngre folk også, så nå synes vi at vi har en fin fordeling i personalgruppa.

Ansatte

Følgende er fast ansatt i Bøverbru barnhage

Styrer og stedfortreder

Styrer 
Trine Fløistad. 100% stilling. Utdannet førskolelærer. Bor på Raufoss. Har jobbet i barnehagen siden 1982.

Stedfortreder/pedagogisk leder på Rødhette
Siv Sønmør Kleiven. 60% stilling. Utdannet førskolelærer. Bor på Eina. Har jobbet i barnehagen siden 1978.

Alle ansatte

Pedagogisk leder
Randi Håkenstad. 80% stilling. Utdannet førskolelærer. Bor på Reinsvoll. Har jobbet i barnehagen siden 1995.

Pedagogisk leder
Nina Løkken. 90% stilling. Utdannet førskolelærer. Bor i Lensbygda. Har jobbet i barnehagen siden 2003

Pedagogisk leder
Vivi Finnestrand. 100% stilling. Utdannet førskolelærer. Bor på Raufoss. Har jobbet i barnehagen siden 2007.

Pedagogisk leder
Janicke Engen. 100% stilling. Utdannet førskolelærer. Bor på Lena. Har jobbet i barnehagen siden 2013.

Barnehagelærerstilling
Hilde Amlien. 100% stilling. Utdannet førskolelærer i 2015. Bor på Eina. Har jobbet i barnehagen siden 2008.

Barne,- og ungdomsarbeider
Solveig Amlien. 100% stilling. Bor på Eina. Har jobbet i barnehagen siden 2003.

Barne,- og ungdomsarbeider
Gerd Forsberg. 100% stilling. Bor på Reinsvoll. Har jobbet i barnehagen siden 2005.

Barne,- og ungdomsarbeider
Merete Eines Ertsås. 90% stilling. Bor på Raufoss. Har jobbet i barnehagen siden 2006

Barne,- og ungdomsarbeider
May Britt Ryttersveen. 80% stilling. Bor i Kolbu. Har jobbet i barnehagen siden 2007.

Barne,- og ungdomsarbeider
Rita Hovdenes. 100% stilling. Bor i Nordlia. Har jobbet i barnehagen siden 2010.

Barne,- og ungdomsarbeider
Id-Grete Johnsen. 80% stilling. Bor på Eina. Har jobbet i barnehagen siden 2009. Permisjon 2017-18

Assistent
Grethe Strandlie. 80% stilling. Bor på Reinsvoll. Har jobbet i barnehagen siden 1979.

Assistent
Tone Borglund. 60% stilling. Bor på Bøverbru. Har jobbet i barnehagen siden 2010.

Årsplan

Kalender

Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli og åpningstiden er 06.30 - 16.30. De to første ukene i august benyttes til oppstart for nye barn. (Det er selvsagt mulig å begynne senere for de som måtte ønske det.)

I løpet av barnehageåret skal barnet ha minst 4 ukers ferie, og derav 3 sammenhengende uker f i perioden 20. juni til 20. august. (jfr vedtektene §5.2)

Barnehagen er stengt følgende dager:

  • Julaften
  • Nyttårsaften
  • Påskeuka
  • 5 planleggingsdager

Barn som skal begynne på skolen beholder sin barnehageplass fram til 31. juli, men de må avvikle 3 ukers ferie før denne dato. Beskjed om ferieavvikling må gis til barnehagen senest 1. mai. Dere vil få informasjon om dette i løpet av mars/april.

Planleggingsdager 2017/18
Alle planleggingsdagene for kommende år er enda ikke avklart, men de vi bestemmer selv vil bli følgende dager:

  • 18. august 2017
  • 20. september 2017
  • 2. januar 2018
  • 22. mars 2018
  • 11. mai 2018

Endelige datoer vil forhåpentligvis være klare til årsplanen går i trykken i juni.
Se for øvrig kalender som ligger sammen med årsplanen.

Medisinering

Medisinering kvalitetsdokument - oppdatert januar 2016

Lover og retningslinjer

Søke barnehageplass?

Søk barnehageplass


Publisert: 12.07.2016 12:04
Sist endret: 12.07.2016 12:04
Bøverbru barnehage

Besøksadresse:

Skolevegen 7
2846 Bøverbru

Postadresse:

Skolevegen 7
2846 Bøverbru

Telefon: 61 19 61 36

Kontaktperson: Trine Fløistad

Telefon: 61 19 61 36