Veltmanåa barnehage

Innhold

Om barnehagen

Veltmanåa barnehage eies av Vestre Toten Kommune, og barnehagens administrasjon ligger under Vestre Toten Kommunes barnehagekontor. Barnehagen ble åpnet i 1976, da med 2 avdelinger. Senere er barnehagen bygget på 2 ganger, den siste gangen i 2002, da vi åpnet avdeling nr. 3. I tillegg fikk vi i 2013 et modulbygg satt opp på området vårt, der avdeling nr. 4 nå holder til.

De 4 avdelingene er:

PRESTEKRAGEN – som har barn i alderen 0-3 år.
BLÅVEISEN – som er ei søskengruppe, dvs at det både er små og store barn sammen, og alderssammensetningen vil variere fra år til år.
RØDKLØVER – som har barn i alderen 3-6 år.
SKOGSTJERNA – som har barn i alderen 3-6 år

Avdelingene har 9-18 plasser, men antall barn som hører til de forskjellige avdelingene vil variere etter alder og antall delte plasser. Vi tilbyr fra 60 % - 100 % plass.

Veltmanåa barnehage ligger sentralt til, midt i Raufoss. Det er kort avstand til det meste, og vi kan bruke både bibliotek og nærmiljøet aktivt. Vi har kort avstand til flotte naturområder og sammen med Trollskogen eier vi en lavvo. Den ligger i gangavstand til barnehagen, og er et flott turmål for små og store føtter.

I følge barnehageloven skal hver barnehage ha en styrer som har den daglige ledelsen av virksomheten. På hver avdeling består grunnbemanningen av 1-2 stillinger sompedagogisk leder og 1-2 stillinger som assistent / barne- og ungdomsarbeider. I tillegg kan det være ansatt spesialpedagog, ekstra assistent og / eller støttepedagog.

Lederens side

Vi ønsker at Veltmanåa barnehage skal være et godt sted å være for barn, foreldre og personalet.

Vår visjon er:
«Veltmanåa barnehage – i vår hage blomstrer det hele året»

Alle barn er unike og like mye verdt. De har alle iboende muligheter til utvikling, de er sosiale, lærevillige og undrende.
Hos oss er barna i fokus, og vi møter dem med åpenhet, respekt og anerkjennelse. Vi gir et likeverdig tilbud utfra barnets behov og forutsetninger og har i tillegg fokus på samhandling og samspill.

Vi er en flott gjeng med personalet, og mange av oss har jobbet i Veltmanåa eller i andre barnehager i mange år, - og vi trives i jobben vår! Gjennom holdningsskapende arbeid, ulik kursing og med bevisst jobbing med personalsamarbeid er vi en barnehage som stadig er i utvikling, både faglig, som enkelt personer og som team.

Glede og humor er viktig for oss. Vi er opptatt av å fokusere på muligheter og det positive i hverdagen, vi vil si mer JA enn NEI. Vi ønsker et tett og nært samarbeid med dere foreldre. Det er dere som kjenner barnet best og sammen kan vi gjøre barnehagetiden til en positiv opplevelse for barnet.

Vi ønsker dere velkommen til oss.

Med vennlig hilsen
Mona Bråthen, styrer

Visjon, mål og metoder

Visjon Veltmanåa

Trykk på bildet for stor utgave i PDF-format.

Avdelinger

Velkommen til Skogstjerna
Her kommer det informasjon om avdelingen i slutten av august.

Velkommen til Blåveisen
Her kommer det informasjon om avdelingen i slutten av august.

Prestekragen

Velkommen til Prestekragen
Her kommer det informasjon om avdelingen i slutten av august.

Velkommen til Rødkløver
Her kommer det informasjon om avdelingen i slutten av august.

Ansatte

Ledelse

Mona Bråthen, styrer - 100 % stilling.
Eli Lønhaug, stedfortreder for styrer - 80 % stilling.

Blåveisen

Marte Solum, pedagogisk leder - 100 % stilling.
Lene Gullichsen, pedagogisk leder - 100 % stilling.
Karoline Buvik Lillestøl, barnehagelærer - 100 % stilling.
Angelica Østberg, barne- og ungdomsarbeider - 100 % stilling.
Astrid Tøftum, assistent - 100 % stilling.
Tove Nilsen, ekstra assistent - 76,67 % stilling.

Prestekragen

Eli Lønhaug, pedagogisk leder - 80 % stilling.
Sissel Brobakken, barnehagelærer - 20 % stilling.
Linda Brekken, barne- og ungdomsarbeider - 100 % stilling.
Ingeborg Smedshammer, barne- og ungdomsarbeider - 100 % stilling.
Solveig Engen, lærling - 100 % stilling. (Solveig blir etter hvert også å treffe på andre avdelinger)

Rødkløver

Hege Engen, pedagogisk leder - 100 % stilling.
(Hege skal ha ett års permisjon fra august / september 2018)

Madeleine Kværnsvven, pedagogisk leder - 100 % stilling.
(Ikke ansatt ennå) barnehagelærer - 100 % stilling.
Mona Helen Haugstad, barne- og ungdomsarbeider - 100 % stilling.
Sissel Brobakken, barnehagelærer - 15 % stilling.
Mai Linda Kristiansen, ekstra assistent - 50 % stilling.

Skogstjerna

May Linn Skaar Dyrud, pedagogisk leder - 100 % stilling.
Maia Frøsaker, assistent - 100 % stilling.
Tonje Vespåsveen, assistent - 100 % stilling.
Sissel Brobakken, barnehagelærer - 15 % stilling.
Mai Linda Kristiansen, ekstra assistent - 32 % stilling.

I tillegg

Mai Britt Svendsen, fast vikar - 66,67 % stilling. 

Årsplan

Kalender

Barnehageåret går f.o.m. 1. august – t.o.m. 31. august og barnehagens åpningstid er kl. 06.30 - 16.30.

Barnehagen er stengt:

  • Julaften
  • Nyttårsaften
  • I påskeuken
  • 5 planleggingsdager

For barnehageåret 2018 / 2019 er det satt opp følgende planleggingsdager:

  • Fredag 7. september 2018
  • Torsdag 8. november 2018
  • Onsdag 2. januar 2019
  • En dag i mars / april 2019 (dato er ikke bestemt ennå)
  • Fredag 31. mai 2019

Barnehagen er oppe hele sommeren. I løpet av barnehageåret skal barnet ha minst 4 uker ferie og derav 3 uker sammenhengende i perioden 20. juni til 20. august.
Barn som skal begynne på skolen har ikke plass etter 1. august, og må avvikle 3 uker sammenhengende ferie før 1. august.
Det vil bli utlevert lapp i løpet av april der dere skal gi beskjed om den ferien barnet skal ha.

Medisinering

Medisinering kvalitetsdokument - oppdatert januar 2016

Lover og retningslinjer

Informasjonsbrosjyre

Søke barnehageplass?

Søk barnehageplass


Publisert: 12.07.2016 12:10
Sist endret: 12.07.2016 12:10
Veltmanåa barnehage

Besøksadresse:

Idrettsvegen 1
2830 Raufoss

Postadresse:

Idrettsvegen 1
2830 Raufoss

Telefon: 61 15 97 60

Kontaktperson: Mona Bråthen

Telefon: 61 15 97 60