Ihle barnehage

Innhold

Om barnehagen

Ihle barnehage er en enavdelings barnehage, med barn i alderen 0 – 6 år.
Vi har 25 plasser over 3 år. Det er 7 ansatte som jobber her hos oss. 

Vi holder til i kjelleren på Ihle skole, og barnehagen ble bygget på dugnad av foreldre på Ihle i 1994. 
Barnehagen er privat, og drives som et andelslag.
 
Åpningstid: 06.30-16.30

Ihle barnehage ser verdiene TRYGGHETGLEDE og RESPEKT som svært viktige. Både for de vi arbeider for og de vi arbeider sammen med. Trygghet særlig for barna, men også for foreldrene, slik at de kan være sikre på at barna deres har det bra.

Glede og humor mener vi er avgjørende for en god stemning sammen med barna, men også blant oss i personalet. Det er viktig å tenke positivt, se det beste i andre og kunne le sammen. Respekt for barn er en fundamental verdi som gjelder uansett og alltid.

Et godt foreldresamarbeid er svært viktig for oss, og noe vi har gode tradisjoner med, og setter høyt.

Lederens side

Heisann, alle sammen☺

Da er vi i gang med et nytt barnehageår på Ihle. Det er til sammen 6 nye barn som skal begynne hos oss denne høsten, men de siste er ikke på plass før i november. Da vil barnegruppa bestå av 8 småbarn og 17 storbarn. Det er alltid spennende med nye barn og familier, vi gleder oss til å bli kjente med dere. Det blir en stor gruppe med barn, og vi skal ta i bruk lokaler på skolen, gymsal og selvfølgelig være mye ute for å få dette til på en fin måte.

Det er en overgang for oss å bli alene i bygget etter at skolen flyttes til Bøverbru, men vi ser framover mot den spennende prosessen med å bygge om nybygget til nye og lyse barnehagelokaler. Selv om det er uvant og litt tomt å være her alene, ser vi veldig fram til å komme i gang med dette, vi har mange tanker og ideer om hvordan dette vil bli.

Også dette barnehageåret skal vi fokusere på mye uteliv og fysisk aktivitet. Realfag skal gå som en rød tråd gjennom året, og vi skal la barnas lek være det viktigste vi gjør i barnehagen. Barna skal få mye tid til å leke, og de voksne skal være bevisste voksne som skjermer leken, hjelper til slik at alle får leke og sikrer at alle har noen å leke med. Se ellers årsplanen vår hvis dere vil lese og se hva barnehagen jobber med og står for.

Vi ønsker alle nye barn lykke til og velkommen til oss, og vi er klare for en spennende, innholdsrik, morsom og givende høst sammen.

Hilsen Kristin, styrer.

Visjon / tema

Under utvikling

Avdelinger 

Under utvikling

Ansatte

Ansatte i Ihle barnehage barnehageåret 2017/2018

Ledelse

Styrer: Kristin Granberg

Alle ansatte

Pedagogisk leder storbarn: Silje Vaslien
Pedagogisk leder småbarn: Kristina Kalrasten (er vikar for Kristin Fladsrud Hegge)
Barne og Ungsomsarbeider: Kristin Østberg
Assistent: Unni Lund
Assistent: Kjersti Dalby
Assistent: Margrethe Snekkerbakken
Assistent/fast vikar: Tine Mari Glæserud
Vikar: Christina T. Johansen

Årsplan

Kalender

Under utvikling

Medisinering

Medisinering kvalitetsdokument - oppdatert januar 2016

Lover og retningslinjer

Informasjonsbrosjyre

  • Informasjonsbrosjyre (Under utvikling)

Søke barnehageplass?

Søk barnehageplass


Publisert: 12.07.2016 12:08
Sist endret: 12.07.2016 12:08
Ihle barnehage

Besøksadresse:

Vestre Totenveg 1340
2846 Bøverbru

Postadresse:

Vestre Totenveg 1340
2846 Bøverbru

Telefon: 61 19 62 20

Kontaktperson: Kristin Granberg

Telefon: 61196220