Bøverbru skole

Innhold

Om Bøverbru skole

Bøverbru skoleBøverbru skole er en fulldelt barneskole om lag 10 km sørøst for kommunesenteret Raufoss. Skolen har rundt 100 elever, 24 ansatte og ligger sentralt plassert i Bøverbru sentrum med skogen som nærmeste nabo. Skolen ble bygget i 1962 og har blitt rehabilitert slik at den nå fremstår som lys, trivelig og i forskriftsmessig stand. Skolen har god plass til elever og aktiviteter, både inne og ute.

Det blir drevet et organisert arbeid med skolebesteforeldre på skolen. Den siste økta på mandager kommer en gruppe pensjonister fra nærmiljøet og deltar som ekstra voksenressurs i aldersblandede grupper i småskolen.   

Rektors hjørne

Under utvikling

Nullmobbing.no

Nullmobbing.noNullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre, utviklet av Utdanningsdirektoratet. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge i dette arbeidet.

Mer informasjon finner du på www.nullmobbing.no. Les også Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv til foreldre og elever om skolemiljø.

Ansatte

Administrasjon

Rektor Norunn O. Hansen
Telefon: 61 15 37 43      Mobil: ...
Epost: Norunn.Hanssen@vestre-toten.kommune.no

SFO-leder Gunhild Sandvold
Telefon: 61 15 37 40
Epost: gunhild.sandvold@vestre-toten.kommune.no

Merkantil Marit Jorun Bergum
Telefon: 61 15 37 40
Epost: marit.bergum@vestre-toten.kommune.no

Vaktmester Øystein Stikbakke
Oeystein.Stikbakke@vestre-toten.kommune.no

Pedagogisk personale

Kontaktlærer 1. trinn Marit Narum Lundby
Marit.Lundby@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 1. trinn Anne Sangnes
Anne.Sangnes@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 2. trinn Ola Sangnes
Ola.Strandbakken@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 3. trinn Liv Hilde Omdahl
Liv-Hilde.Omdahl@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 4. trinn Jorunn Sæbø
Jorunn.Saeboe@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 5. trinn Elisabet Storskogen
Elisabet.Storskogen@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 6. trinn Marthe Solhaug
Marthe.Solhaug@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 7. trinn Øivind Strøm
Oeivind.Stroem@vestre-toten.kommune.no

Faglærer Tone Svanholm Hansen
Tone.Hansen@vestre-toten.kommune.no

Faglærer Jarbjørg Veimo Bjerke
Jarbjoerg.Bjerke@vestre-toten.kommune.no

Faglærer Mari Nyhus
Mari.Nyhus@vestre-toten.kommune.no

Spesialpedagog Christel Trainer
Christel.trainer@vestre-toten.kommune.no

Assistenter

Mariana Hones

Anne Lise Høgberget

Elin Røise

Gunn Haug Skjølås

Bente Sørum

Ann Inger Sæterbøen

Bildegalleri

Maleri av Bøverbru skole Bøverbru skole

Skolerute 

Skolerute

SFO

Generell informasjon vedrørende skolefritidsordningen (SFO)

It`s Learning

It`s Learning (ekstern lenke)


Publisert: 14.07.2016 12:06
Sist endret: 14.07.2016 12:06
Bøverbru skole

Besøksadresse:

Skolevegen 10
2846 Bøverbru

Postadresse:

Skolevegen 10
2846 Bøverbru

Telefon: 61 15 37 40

Kontaktperson: Norunn O. Hanssen

Telefon: 61 15 37 43