Raufoss skole

Innhold

Om Raufoss skole


Raufoss skole åpnet høsten 2016 på vestsiden av Raufoss, i området ved idrettsanlegg, svømmeanlegg og turområder. Skolen er bygd for å kunne ta mot nærmere 400 elever, men skoleåret 16/17 er det knapt 270 elever.  Skolen har en forholdsvis stor andel elever med annen etnisk bakgrunn enn norsk.  Vi har ca 25% med annen bakgrunn, fordelt på drøyt 20 land og språk.

Skolen har ca 45 ansatte i ulike stillingsstørrelser og funksjoner.  Av dette er det 25 lærere.  Siden 2001 har Geir Westby Larson vært rektor ved skolen.

 Raufoss skole - bilde 2

Rektors hjørne

Geir Westby Larson, rektor Raufoss skole

Det er en stor glede å ønske velkommen til nytt skoleår dette året.  Etter en lang prosess er endelig den nye Raufoss skole klar til å tas i bruk. 

Mange har lagt ned en stor innsats for å få bygget ferdig til skolestart, og nå ser vi resultatet.  Den siste finpussen både ute og inne har foregått helt fram til skolestart, kanskje er ikke alt på plass enda heller, men vi er sikre på at vi skal kunne gi elevene en flott oppstart.

 

Vi gleder oss til skolestart og jeg gleder meg til samarbeidet!

Nullmobbing.no

Nullmobbing.noNullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre, utviklet av Utdanningsdirektoratet. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge i dette arbeidet.

Mer informasjon finner du på www.nullmobbing.no. Les også Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv til foreldre og elever om skolemiljø.

Ansatte

Ansatte Raufoss skole pr. 15/8 -16

Ledelse

Geir Westby Larson, rektor - telefonnummer 61 15 37 72

Roy Hovsveen,  inspektør - telefonnummer 61 15 37 73

Astrid Kjeilen, SFO-leder - telefonnummer 61 15 37 75

Pedagogisk personale

Runa Norrud Grønstad

Torhild Belbo Bratlien

Ann Kristin Sørebø Andersen

Trine Kolstad

Kristine Aalde Bark

Hanne-Gro Hagen

Anne Grønland

Marit Tronrud Lae

Vidar Heimdal Karsrud

Carl Kristian Kjølseth

Tina Bjerke

Ingrid Senstad Hovsveen

Anita Læhren Jakobsen

Anja Dagny Kalseth Strøm

Kjersti Fremstad

Atle Andersen

Gry Elisabeth Myhrvold

Rakel Bergrud-Hansen

Mona Tronsaune

Kari Sørbøen

Nina Solveig Johansen

Karina Omdahl-Grønvold

Monica Egstad

Kristine Tetlimo

Merete Hauger

Nina Christiane Lomsdalen Fredrikstad

Assistenter SFO:

Guro Eliassen

Elin Kjellbakken

Berit Sandvold

Ann Kristin Vestheim

Elin Vesteraas Rebne

Randi Taylor Tønseth

Maryam Ahmad Garminy

Signe Arntzen

Hiba Al Saad

Kontor

Mona Melby

Vaktmester

Jan Bjerke - telefonnummer 61 15 37 71

Assistenter skole

Elin Kjellbakken

Guro Eliassen

Kristin Sandbakken

Berit Sandvold

Ann Kristin Vestheim

Mona Melby

Elin Vesteraas Rebne

Sølvi Sandsengen

Hiba Al Saad

Signe Arntzen

Christer Brennengen

To-språklige lærere

Katarzyna Machocka

Renhold

Vijitra Børthus

Waijitree Rodcharon

Chaluay Chandee

Skolerute 

Skolerute

SFO

Generell informasjon vedrørende skolefritidsordningen (SFO)

It`s Learning


Publisert: 14.07.2016 12:06
Sist endret: 14.07.2016 12:06
Raufoss skole

Besøksadresse:

Nysethvegen 19
2830 Raufoss

Postadresse:

Nysethvegen 19
2830 Raufoss

Telefon: 61 15 37 70

Kontaktperson: Rektor Geir Westby Larson

Telefon: 61 15 37 70

Kontaktperson: Astrid Kjeilen

Tittel: SFO-leder

Telefon: 61 15 37 87 / 61 15 37 75