Ihle skole

Innhold

Rådmannen informerer vedrørende nedleggelse og Fylkesmannens lovlighetskontroll

Publisert 8. september 2017
Kommunestyret i Vestre Toten kommune vedtok i møte 31.08.2017 å sende følgende innstilling ut på åpen høring, se lenke.


Publisert juli 2017 

Fylkesmannens lovlighetskontroll av sak om nedleggelse av Ihle skole - videre oppfølging av saken.

- Viser til Fylkesmannens lovlighetskontroll av vedtaket om å legge ned Ihle skole. (ekstern lenke, Fylkesmannen i Oppland) Fylkesmannen konkluderte med å oppheve kommunestyrets vedtaket med bakgrunn i saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen mener kommunen skulle gjennomført en bredere og lengre høring av saken.

Basert på kommunens ansvar etter opplæringsloven om å gi et forsvarlig opplæringstilbud til elevene fra Ihle skole, er konklusjonen at elevene begynner på henholdsvis Bøverbru og Raufoss skole som forutsatt. Formelt vil dette være å anse som et midlertidig skoletilbud fram til kommunestyret har fattet gyldig vedtak i saken. Denne vurderingen er oppsummert i vedlagte brev som i dag er sendt kommunestyret, foresatte, FAU ved Ihle skole, rektorer ved skolene og tillitsvalgte.

Vedlegg av brevet finner man her (.pdf)

Rådmannen vil legge frem igjen saken til behandling i kommunestyret ved første anledning som er 31. august 2017.

Med vennlig hilsen
Bjørn Fauchald
Rådmann

Informasjon knyttet til skoleåret 2016 / 2017 

Om Ihle skole

I 1887 oppførte Vestre Toten kommune en egen skolebygning på Ihle. I 1924 ble det bygget en ny skolebygning, som fortsatt er i bruk. 

              Ihle skole, Vestre Toten kommune

Ihle skole ligger idyllisk til mellom Bøverbru, Reinsvoll og Raufoss, kun 10 minutter fra Raufoss og 15 minutter fra Gjøvik. Skolen har et stort og variert uteområde med mange muligheter for lek og læring.

Ihle er Vestre Totens minste barneskole. Skoleåret 2016/2017 er vi 26 elever. Skolen er fådelt med 7 trinn fordelt på 3 klasser. Skolen har god voksentetthet, et trivelig og oversiktlig elevmiljø og en aktiv foreldregruppe. Ihle barnehage holder til i underetasjen.

Skolens hovedmålsettinger

  • Gode relasjoner alle i mellom
  • Økt interesse og læringsutbytte i realfag
  • Bedre leseferdigheter i alle fag
  • Fokus på grunnleggende ferdigheter
  • Ansatte deler og benytter hverandres kompetanse
  • LP-metoden brukes i klasse-, elev- og systemsaker.
  • LEAN kontinuerlig forbedring er en rutine ved skolen.

Rektors hjørne

Ved oppstart skoleåret 2016/2017 er det 27 elever på Ihle. En ny lærer er ansatt. Han heter Håkon Evensen og er utdannet adjunkt. Han er vikar for Jannicke P. Kyseth, som har permisjon frem til april. Håkon blir hovedsakelig faglærer i storskolen.

Det er også ansatt ny SFO-leder; Maren Bjørnerud. Hun har tidligere jobbet som lærer på Ihle.
Jostein Lundvoll er ansatt som vaktmester på Ihle dette skoleåret.
Skolen tilbyr i år leksehjelp for alle trinn.
Svømming starter etter jul.

Velkommen til et nytt skoleår på Ihle!

Mvh

Norunn O. Hanssen
Rektor

Ansatte

Ihle skole - skoleåret 2016/2017:

Pedagogisk personale

Norunn Ormevik Hanssen, rektor
Norunn.Hanssen@vestre-toten.kommune.no

Inger Helene Lilleby, kontaktlærer 1. og 2. trinn
Inger.Lilleby@vestre-toten.kommune.no

Jannicke Pedersen Kyseth, (Permisjon)
Jannicke.Kyseth@vestre-toten.kommune.no

Ingunn Bjørnerud, kontaktlærer 3., 4. og 5. trinn
Ingunn.Bjoernerud@vestre-toten.kommune.no

Leif Gjestrumbakken, lærer
Leif.Gjestrumbakken@vestre-toten.kommune.no

Mari Torkehagen, kontaktlærer 6. og 7. trinn
Mari.Torkehagen@vestre-toten.kommune.no

Håkon Evensen
Håkon.Evensen@vestre-toten.kommune.no

Assistenter i skolen

Hege Johansen Frydenlund, assistent
Hege.Johansen.Frydenlund@vestre-toten.kommune.no

Fredrik Myhre, assistent

SFO-ansatte

Maren Aarvik Bjørnerud, SFO-leder
Maren.Bjoernerud@vestre-toten.kommune.no

Hege Johansen Frydenlund, assistent
Hege.Johansen.Frydenlund@vestre-toten.kommune.no

Fredrik Myhre, assistent

Kontor

Marit Jorunn Bergum (kontortid tirsdag og annenhver fredag)
Marit.Bergum@vestre-toten.kommune.no

Renholdere

Anne Karin Synstelien

Vaktmester

Jostein Lundvoll - telefon 950 87 227
Jostein.Lundvoll@vestre-toten.kommune.no

Skolerute 

Skolerute 2016/2017

Antimobbeteam

Antimobbeteamet på Ihle skole 2016/2017

Leif Gjestrumbakken, lærer og Inger Helene Lilleby, lærer.
Klassestøtter: Ørjan Sandum, Mads Oliver Amlien, Bjørg Julie Tokvam, Hanna Beck Sheldrake, Lars Erik Fjeldstad Hjartnes.

Nullmobbing.no - informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Utdanningsdirektoratet har lansert en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre. Den inneholder blant annet informasjon om hva mobbing er, hvilke rettigheter elever og barn har og hvordan man kan gå frem hvis man blir mobbet eller ikke har det bra på skolen eller i barnehagen. På det nye nettstedet www.nullmobbing.no kan barn, unge og voksne finne informasjon om mobbing og deres rettigheter i forbindelse med dette.

Elevråd

Elevråd Ihle skole 2016/2017

Leder: Kristine Hjartnes Kjeserud

Nestleder: Simen Nyborg Øfstaas

Martin Beck Sheldrake

Hanna Beck Sheldrake

Lærer: Mari Torkehagen

Råd og utvalg

Samarbeidsutvalg (SU)

Ihle skoles samarbeidsutvalg

Margit Hjartnes, foreldrerepresentant

Live Selmer Hansen, foreldrerepresentant

Kristine Hjartnes Kjeserud (7.trinn), leder elevråd

Simen Nyborg Øfstaas (6.trinn), nestleder elevråd

Mari Torkehagen, lærerrepresentant

Lene Lilleby, lærerrepresentant

Hege Johansen Frydenlund, andre ansatte

Norunn Ormevik Hanssen, rektor

Ole Petter Bergersen, kommunerepresentant (vara Trine Fløistad)

Skolemiljøutvalg (SMU)

Ihle skoles skolemiljøutvalg

Samarbeidsutvalget (se over)

Halvor Sveen, foreldrerepresentant

Martine Beck Sheldrake, elevrepresentant (7.trinn)

FAU

FAU skoleåret 2016/2017

LEDER: Silje Sandsengen silsmeds@hotmail.com - telefon 40627835

KASSERER: Sjur Tokvam

SEKRETÆR: Karianne Haug kaja@vpmetall.no

KLASSEKONTAKTER:
Trinn 2. Karianne Haug kaja@vpmetall.no

Trinn 3. Live Selmer Hanssen liveshansen@gmail.com

Trinn 4. Svein Gunnar Hjartnes svhjbarli@hotmail.com

Trinn 6. Halvor Sveen halvor.sveen@ka-group.com

Trinn 7. Margit Kristine Hjartnes margithjartnes@hotmail.com

SFO

SFO-tilbudet er fra kl. 06.30 fram til skolestart, og etter skoletid fram til kl. 16.30
Ordinær søknadsfrist for plass i SFO er 1.april.

Generell informasjon vedrørende skolefritidsordningen (SFO)

 

It`s Learning

Lenke til It`s Learning


Publisert: 14.07.2016 12:05
Sist endret: 14.07.2016 12:05
Ihle skole

Besøksadresse:

Vestre Totenveg 1340
2846 Bøverbru

Telefon: 61 15 37 40