Ansatte-nytt

Innhold

Digitale sykmeldinger fra 1. november 2017

Fra 01.11.2017 innføres «digitale sykmeldinger»
Sykmeldt arbeidstaker får melding/SMS og må logge seg inn på: www.nav.no (ekstern lenke) og deretter «PERSON og DITT NAV»

Overgangsordning:
Ansatte med sykmelding utskrevet før 01.11.17: Lever papir. Dersom forlengelse fra den 01.11.17 (eller seinere) eller ny sykmelding : Digital sykmelding.

  • Unntatt er pr. dato: Sykmeldinger fra sykehusleger, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor o.l - fortsatt sykmeldinger på papir. 
  • Papirutgave (til leder og lønn) kun ved unntakene og der den ansatte eventuelt har reservert seg for digitale tjenester. 

Ansattes ansvar/konsekvenser:
Det er arbeidstakers ansvar å sørge for at arbeidsgiver får sykmeldingen.

  • Dokumentasjon må leveres innen 1 mnd, dvs. elektronisk sendt fra deg. Manglende oppfyllelse av denne forpliktelsen medfører at retten til sykelønn faller bort. Arbeidstakere som ikke skaffer sykmelding fra lege etter utløpet av egenmeldingsperioden, mister også retten til sykelønn for de dagene det er gitt egenmelding for. Medfører trekk i lønn for ugyldig fravær.
  • Sykefravær utover ett år må fortsatt dokumenteres dersom du er eier av en stilling.
    Se permisjonsreglementet 6.1.2 Permisjon / fortsatt sykmeldt ut over sykelønnsåret.

Dersom ansatt svarer at ferie avvikles (v/100 % syk) skal ferie registreres som avviklet og arbeidsgiver mottar ikke refusjon sykepenger under ferieavvikling. Det er arbeidstakers ansvar å be sin leder om eventuelt utsatt ferie. Planlagt ferieavvikling ved gradert sykmelding anses som avviklet. (JFR. hovedtariffavtalen).

Ved sykmelding etter egenmeldt sykefravær vil arbeidstaker få spørsmål om dette i den digitale løsningen. Det er viktig at arbeidstaker svarer korrekt. Arbeidstakere som ikke skaffer sykmelding fra lege etter utløpet av egenmeldingsperioden, mister også retten til sykelønn for de dagene det er gitt egenmelding for.

Dersom arbeidstaker har flere arbeidsforhold hos arbeidsgiver og som det kreves sykelønn for, må ansatt påse at alle sykmeldinger leveres. Rutinene er gjeldende så lenge de er i overenstemmelse med lovverk og fastsatte regler. De endres uanmeldt dersom lovverk o.l endres.

Invitasjon til dialogseminar for anskaffelse av velferdsteknologi

Vestre Toten og Søndre Land kommune er i gang med en fellesanskaffelse av trygghetsskapende løsninger for hjemmeboende og institusjon. Anskaffelsen gjennomføres som en innovativ anskaffelsesprosess hvor man går i dialog med markedet for å få de beste, fremtidsrettede løsningene som dekker brukernes behov.

Påmelding sendes: inger-ann.vekve@vestre-toten.kommune.no
Påmeldingen inneholder navn, telefonnr, e-mail og evt. allergier ift mat.
Frist for påmelding: 29. august 2017
Kostnad: mulig gratis, men maks 200,- pr pers avhengig av antall deltagere.

Merk: Kort påmeldingsfrist

På dialogkonferansen vil du få mulighet til å tilegne deg kjennskap til løsninger som finnes i markedet i dag og drøfte utfordringer og behov knyttet til trygghetsalarmer med leverandører. Hensikten er å utfordre leverandørene til å utvikle sine løsninger ytterligere tilpasset kommunenes behov.

Brukerorganisasjoner/brukergrupper, politikere, IKT, Ansatte som har gjennomført Velferdsteknologiens ABC, andre ressurspersoner og ildsjeler i avdelingen, fagledere, og driftsledere anbefales melde seg på. Dialogseminaret er også åpent for andre kommuner.

Nye søkerutiner i KLP

De ansatte skal nå søke om pensjon selv, ifølge praksis gjeldende fra 17. februar i år. Så langt har det ikke vært mulig å legge inn søknader tidligere enn 3 måneder før uttaksdato. Fra 23.mars vil dette bli endret til 5 måneder.

Ansatte som trenger bistand kan ta kontakt med lønn/personal for å få hjelp.

Det finnes også et E-læringskurs fra KLP. Kurset kan du se her eller fra vår nye underside Emner i E-læring.
(Publisert 17.03.2017)

Følg med på avtaler for anskaffelser

Den regionale fellesenheten for anskaffelser oppdaterer jevnlig hvilke rammeavtaler kommunene har for anskaffelser. Disse finnes på nettsiden til Fellesenhet anskaffelser  (tilgjengelig fra PC’er i det kommunale nettverket).

Nytt og aktuelt er rammeavtaler for arbeidstøy, sko og verneutstyr (tilgjengelig fra PC’er i det kommunale nettverket).

Ansattes Dag – lokal musikk og humørfylt foredrag

Jon Morten Melhus

Søsknene i bandet Narum slo an tonen og bød på en minikonsert med lokal musikk av beste slag da nær 400 kommuneansatte var samlet i Fyrverkeriet Kulturhus mandag kveld, 13.februar.

Rådmann Bjørn Fauchald snakket så om kommunens situasjon og utviklingsperspektiver. Rådmannen takket de ansatte for innsats og lojalitet gjennom økonomisk vanskelige år.

Etter en matpause var det tid for kveldens foreleser, siviløkonom Jon Morten Melhus. Han engasjerte forsamlingen gjennom det han sa om organisasjonsutvikling, samspill og begeistring mellom mennesker, og hvordan humor virker på oss medisinsk, psykisk og sosialt. Nytenking og medarbeidertilfredshet sikres ved å kommunisere åpent og humoristisk på arbeidsplassen.

  • Nyhetssak med bilder finner man ved å følge denne lenken.

Arbeidsmiljøpris til Skatt og innfordring

Skatte- og innAMUpris til Skatteavdelingenfordringsavdelingen er tildelt kommunens arbeidsmiljøpris for 2016.
"De ansatte tar ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø og har stort fokus på service og humor i en krevende hverdag", står det på diplomet som rådmannen overrakte 19.desember.
Det var prisvinnerne selv som sto for serveringen av gløgg og pepperkaker ved anledningen.
(Publisert 23.12.2016)

Ny avtale kontorrekvisita

Fellesenhet anskaffelser vil signere ny rammeavtale på papirprodukter, fritt skolemateriell, kontor- og datarekvisita med Lyreco AS den 1. november, og avtalen vil ha gyldighet fra denne dato.
Fellesenheten håper på forståelse for at det nok vil ta noen dager før alt fungerer optimalt, og de kan kontaktes.
Den nye avtalen har følgende varegrupper: arkivering, datarekvisita, kontormaskiner, kontorrekvisita, papirprodukter, presentasjonsmateriell, skolemateriell og skriveredskap.
En kortversjon av avtalen legges ut på nettsiden til anskaffelser (tilgjengelig fra PC’er i det kommunale nettverket).
Den nye avtaleleverandøren Lyreco AS holder til på Fetsund, Nedre Romerike, hvor de har sitt hovedlager på 8000 kvm og har over 11.000 produkter på lager. Eller har de lokale distribusjonssentere i Stavanger, Bergen og Trondheim. Lyreco har vært leverandør til offentlig sektor i veldig mange år og distribuerer leveransene sine med Post NORD.
(Publisert 28.10.2016)

Informasjon fra Fellesenhet anskaffelser for Gjøvikregionen

Gjøvikregionens rammeavtale på papirprodukter, fritt skolemateriell, kontor- og datarekvisita med NorEngros Johs.Olsen AS, med ordinært utløp 31.08.2016, er forlenget mens ny anbudsprosess pågår. Dette innebærer at regionen må forholde seg til nye nettopriser fra 1. september. Planen er å ha ny avtale på plass i løpet av oktober / medio november.
(Publisert 02.09.2016)

Arbeidsmiljøutvalget: møteprotokoller og saksdokumenterAMU-illustrasjon

Følg med i arbeidsmiljøutvalgets saker (åpnes som PDF-dokumenter)

Møte 10.oktober 2017:    Møteprotokoll     Saksdokumenter

Møte 2.mai 2017:            Møteprotokoll     Saksdokumenter

Møte 21.februar 2017:     Møteprotokoll     Saksdokumenter

Møte 29.november 2016: Møteprotokoll     Saksdokumenter

Møte 11.oktober 2016:    Møteprotokoll     Saksdokumenter

Møte 19.april 2016:         Møteprotokoll      Saksdokumenter

Møte 23.februar 2016:     Møteprotokoll     Saksdokumenter

    

 


Publisert: 11.08.2016 14:57
Sist endret: 11.08.2016 14:59