Informasjon om planlagt nedetid IKT-systemer

Innhold

Planlagt nedetid

 2018

Mandag 8. januar 2018 klokken 12.00 - Oppgradering av Visma Enterprise

Oppgradering av Visma Enterprise - økonomisystemet - fra versjon 2017.2 - 2017.3.

08.01.18 fra kl 12.00 og 09.01.18.

Månedlig vedlikehold

Månedlig vedlikehold av IKT-systemer i Gjøvikregionen (Visma Økonimisystemer, GAT)
Vedlikehold av IKT-systemer skjer i utgangspunktet hver 3. onsdag i måneden klokken 16.00 - 19.00, men datoene er også tilpasset mht. når det slippes patcher fra Microsoft.

Vedlikeholdsdatoer for 2018

 • 17.01.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 21.02.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 21.03.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 18.04.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 23.05.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 20.06.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 22.08.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 19.09.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 17.10.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 21.11.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 12.12.2018 - kl.16:00 til kl.19:00

Vedlikeholdsvinduet er fra kl.16:00 til kl.19:00. Enkelte oppgraderinger/endringer kan likevel kreve lengre tid, men dette blir det i så fall varslet om.

Vedlikeholdet vil i hovedsak omfatte WSUS-patching av alle serverne for regionen. Datasystemene for regionen vil være utilgjengelig i vedlikeholdsvinduet.


Publisert: 17.10.2017 09:53
Sist endret: 17.10.2017 09:53