Om Compilo

Innhold

Skjemaer, veiledninger, prosedyrer, rutiner og mye mer finnes i Compilo (tidligere Kvalitetslosen). Dokumenter finnes enklest gjennom søkefunksjonen.
Compilo krever pålogging. Den som mangler brukernavn og passord kan kontakte sin superbruker, se navnelisten nedenfor.
Compilo er kommunens kvalitetssikringssystem, og dokumentsamlingen er bare en av flere ting som finnes der. Gjennom Compilo kan man også melde avvik, fremme forslag, og nyttiggjøre seg årshjulet.

Superbrukere og systemadministratorer - Compilo

Superbruker Barnehage: Hunstad, Ellen Tora
Superbruker Brann: Kjelsrud, Bjørn Sondra
Superbruker Eiendom: Beus, Davor
Superbruker Grunnskole: Amundsen, Rita
Superbruker Grunnskole: Strande, Mona H.
Superbruker Helse: Haugerud, Silje
Superbruker Kultur: Lund, Elisabeth
Superbruker NAV: Ringen, Amund
Superbruker Plan: Langedal, Ola
Superbruker Stab/støtte: Røste, Kari-Anne
Superbruker Totenbadet: Claesson, Rickard
Superbruker Utvikling-Lean: Børthus, Kari Bjørnerud
Superbruker Voksenopplæring: Amundsen, Rita
Systemadministrator: Stenseth, Anny Irene
Systemadministrator: Aadnes, Astri
Systemadministrator, Omsorg: Brandshaug, Annette
Systemadministrator, Teknisk drift: Jønsson, Vegar

 


Publisert: 11.08.2016 13:45
Sist endret: 11.08.2016 13:45