Aktivitetsvenn - velkommen til kurs

Innhold

Frivilligsentralen i Vestre Toten ønsker velkommen til aktivitetsvennkurs på følgende dager:

Onsdag 31.mai 2017 kl. 18:00

  • Velkommen og presentasjon
  • Aktivitetsvenn og frivillighet
  • Rollen som frivillig aktivitetsvenn

Torsdag 15. juni 2017 kl. 18:00

  • Demens
  • Kommunikasjon og samhandling

Kurset er lagt opp med filmer, foredrag, og å drøfte ulike problemstillinger.
Enkel servering. Kurset er gratis.

For mer info: nasjonalforeningen.no/aktivitetsvenn

Aktivitetsvennkurs 2017

Merk: Plakaten viser feil dato på junikurset. Korrekt dato er torsdag 15. juni.


Publisert: 11.05.2017 10:28
Sist endret: 11.05.2017 10:28