Informasjon for bruk av vannscooter

Innhold

Motorferdsel på Einafjorden

Vestre Toten kommune får gjentatte henvendelser angående regler for bruk av vannscooter på Einafjorden.

Selv om sentral forskrift om bruk av vannscooter er opphevet, gjelder lokal forskrift fastsatt av Vestre Toten kommunestyre fra 1996, med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Jfr. pkt. 3.2. i denne er bruk av vannscooter på Einafjorden forbudt.

Vedlegg

Forskrift av 25. januar 1996: Regler for motorferdsel på Einafjorden.


Publisert: 28.06.2017 10:20
Sist endret: 28.06.2017 10:20