Fra 1. juli 2018 avvikler Skatte- og innfordringsavdelingen sin kontantkasse

Innhold

Avvikling av kontantkasse

Fra 1. juli 2018 avvikler Skatte- og innfordringsavdelingen sin kontantkasse. Fra 1. juli 2018 er det ikke lenger mulig å betale med kontanter i kommunens ekspedisjon. Dette gjelder innbetalinger av alle type kommunale krav og skatte- og avgiftskrav. Kommunen kommer likevel fortsatt til å ha betalingsterminal, så betaling med kort vil fortsatt være fullt mulig. Kortterminalen vil bli plassert ved kommunens sentralbord.

Bakgrunn for avvikling

Bakgrunnen for denne avgjørelsen er at stadig færre benytter kontanter. Vi ser det derfor ikke nødvendig å tilby denne ordningen. I tillegg trenger kommunen lokalene til nye kontorer, da kommunens skatte- og innfordringsavdeling overtar Søndre Land skatteoppkreverkontor fra samme dato. 

Fra 1. juli 2018 slår Vestre Toten og Søndre Land sine skatteoppkreverkontorer seg sammen. Kontoret blir plassert på rådhuset på Raufoss, mens rådhuset på Søndre Land blir bemannet èn dag per uke. Det nye kontoret skal hete Kemneren i Søndre Land og Vestre Toten. I forbindelse med denne virksomhetsoverdragelsen vil det bli behov for to nye personer, og utlysning etter disse vil skje med det aller første.

Arne Eivind Moger
Skatte- og innfordringssjef


Publisert: 20.06.2018 13:42
Sist endret: 20.06.2018 13:42