GLT-Avfall informerer: Status RenoNorden AS

Innhold

Status RenoNorden AS

Dagens gjeldende kontrakt om inntransport av avfall fra husholdningene i Gjøvik, Land og Toten-kommunene ble i sin tid inngått av kommunene og overdratt til GLT-Avfall den 1. januar 2016. Denne er gjeldende frem til 31.juli 2017.

Ledelsen og styrende organer i GLT-Avfall har løpende dialog med RenoNorden AS og følger utviklingen i selskapet nøye. Eierkommunene i GLT-Avfall informeres fortløpende.

RenoNordens kontrakt med GLT-Avfall er ikke misligholdt og det foreligger ingen signaler om at dette vil skje. Alternative løsninger for inntransport av husholdningsavfall ved en eventuelt konkurs i RenoNorden AS vurderes fortløpende.

Ved behov for informasjon kan Stein Giæver, daglig leder i GLT-Avfall, kontaktes. GLT-avfall sin hjemmeside finner man her (ekstern nettside)

Med vennlig hilsen
GLT-Avfall 


Publisert: 19.06.2017 09:56
Sist endret: 19.06.2017 09:56