Høring: Søknad om støtte til bredbåndsutbygging 2018

Innhold

Bredbåndsutbygging 2018

Søknad om støtte til Bredbåndsutbygging
I vårt samfunn er akseptabel bredbåndskapasitet en viktig forutsetning for at dagliglivet for våre innbyggere skal fungere. I kommunene Vestre Toten og Østre Toten er det mange områder som har mangelfull dekning og dårlig bredbåndskapasitet. Disse to kommunene har planer om å fremme en felles søknad for å få bedre og mer stabile bredbåndstilbud. Søknaden planlegges fremmet medio mai 2018.

Om tilskuddsordningen.
Ordningen skal bidra til alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er også mulig å søke om støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder hvor kapasiteten er lav, eller der det ikke er planlagt kommersiell utbygging i de nærmeste årene. Områdene det søkes for er områder uten grunnleggende tilbud (under 4 Mbit/s) og områder mellom 4 – 30 Mbit/s.

NKOM administrerer tilskuddsordningen, og kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler innen fristen som er satt til 25. mai 2018. Det er Vestre Toten kommune som er formell søker for de to Toten-kommunene.

Vestre Toten kommune har etter vurderinger basert på dekningskart, kommet til at det i denne søknadsrunden vil bli søkt om tilskudd til utbygging i følgende områder:

  • Smågarda (felles område med Østre Toten kommune)
  • Eina øst- og vestside (muligens to delområder)
  • Landheim

Østre Toten kommune har etter vurderinger basert på dekningskart, kommet til at det i denne søknadsrunden vil bli søkt om tilskudd til utbygging i følgende områder:

  • Totenvika
  • Lund i et område fra Borglund, Tandseter, Smedby
  • Øvre Skreien
  • Smågarda grense til Vestre Toten kommune

Innspill og kontaktinformasjon

Blant kravene til søknaden er at plan for utbygging skal bekjentgjøres på kommunenes hjemmeside en måned før søknadsfristen.

Bedrifter, innbyggere og andre som ønsker å uttale seg må sende innspill pr. e-post til post@vestre-toten.kommune.no merket «Høringsuttalelse bredbåndsutbygging 2018» innen 10. mai 2018.


Publisert: 20.04.2018 11:58
Sist endret: 20.04.2018 11:58