Horisont informerer: Refusjonsordning for kasserte fritidsbåter fra 1. oktober 2017

Innhold

Innlevering av fritidsbåter

Det er innført en tilskuddsordning av staten hvor båteier får en utbetaling på kr. 1000 pr. fritidsbåt for å levere den til avfallsbehandling. Det er Miljødirektoratet som administrerer ordningen og betaler ut tilskuddet til den som leverer en kassert båt til mottaket.

Dette gjelder fritidsbåter under 15 fot (4,57 meter) uten motor, samt båter over 15 fot som ikke trenger miljøsanering. Kano, kajakk og lignede er inkludert i ordningen. Alt av elektriske komponenter må være fjernet før levering. Det er kun i Dalborgmarka Miljøpark båter kan leveres. Det tas imot fritidsbåter alle hverdager fra 07.00 - 15.30, men det er ikke anledning til å ta i mot fritidsbåter lørdager.

Det må søkes om refusjon i perioden 1.januar til 1.desember, samme år som båten er kassert.

Slik søker du

1. Den som eier/leverer inn båten, må ha med dette skjemaet til Dalborgmarka Miljøpark for signering/bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut. Skjemaet kan du også få i Dalborgmarka.

2. Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. (ekstern lenke - miljødirektoratet) Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden. Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.


Publisert: 11.10.2017 09:46
Sist endret: 11.10.2017 09:46