Hva er viktig for deg? Stand for hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring på Amfi Raufoss onsdag 6. juni

Innhold

Stand på Amfi Raufoss

Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring er et stort satsningsområde i kommunen og mestringsteamet skal derfor ha stand onsdag 6. juni fra kl. 10.00 - 13.00 på Amfi Raufoss. 

Dette er en nasjonal markeringsdag for "Hva er viktig for deg?" dagen. Ved å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse og fra diagnose til hele mennesket. Dette er en viktig retningsendring i helsevesenet basert på en helsefremmende tilnærming og en styrket pasientrolle.

I år er det to statsråder som støtter Hva er viktig for deg?- arbeidet, og det er eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og helseminister Bent Høie. Under følger en link fra Youtube hvor ministrene snakker om denne markeringen:

Om hverdagsrehabilitering 

Hverdagsrehabilitering er et tverrfaglig rehabiliteringstilbud til eldre brukere i kommunen.
I oktober 2016 ble samarbeidsprosjektet med Østre Toten avsluttet, og Hverdagsrehabilitering besluttet implementert i helse og omsorgstilbudet i kommunen. Hverdagsmestring er et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes ressurser og mestring i hverdagen. Hverdagsrehabilitering er en arbeidsmetode som tar utgangspunkt i hva personen mener er viktig å mestre og delta i. Hverdagsmestring er sentralt i et helhetlig pasientforløp.

Hverdagsrehabilitering er en tjeneste som samarbeider med hjemmesykepleien, og har som mål å styrke den enkelte brukers mulighet til å bo hjemme, være selvstendig og deltagende i eget liv, lengst mulig. Vanlige hverdagslige aktiviteter brukes i opptreningen.

Vennlig hilsen
Fysio-/ergoterapitjenesten i Vestre Toten Kommune
Nettsidepresentasjon: Fysio-/ergoterapitjenesten

 


Publisert: 01.06.2018 10:22
Sist endret: 01.06.2018 10:22