Informasjonsoppdatering vann og avløpsanlegg Sørlien-Nyseth

Innhold

I løpet av uke 1-2017 vil entreprenør Paul Berg AS starte anleggsarbeider med borring for sprenging i Vildåsvegen. Vegen vil da bli helt stengt for gjennomkjøring. Etter at sprengningsarbeider er gjennomført vil Vildåsvegen, slik det ser ut pr. i dag, kunne holdes åpen i kortere og lengre perioder for gjennomkjøring med personbil under hele anleggstiden.

Varsling om åpning/stenging av veg vil bli gitt forløpende til beboere i Vildåsvegen via kommunens SMS-varsling. I tillegg vil det varsles med skilting ved skoledammen på Raufoss, krysset Nysethbakken-Vildåsvegen, Skumsjøvegen i Breiskallen og Egstadkrysset i de periodene vegen holdes stengt.

For egen samleside for vann og avløp:
Samlede vann- og avløpstjenester i Vestre Toten kommune

Med vennlig hilsen
Vegar Jønsson
Prosjektleder vann og avløp, Vestre Toten kommune


Publisert: 23.12.2016 09:57
Sist endret: 23.12.2016 10:02