Invitasjon til seminar: Planlegging for framtida

Innhold

Planlegging for framtida - Gode lokalsamfunn, felles ansvar.

Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS inviterer til felles fagdager 7.– 8. februar på Quality Hotel Gjøvik med fokus på planlegging, miljø og folkehelse.  

Planlegging for framtida - Gode lokalsamfunn, felles ansvar.

Tirsdag 7. februar

7. februar vil være en fagdag med Michael Fuller-Gee som er landskapsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune. Med utgangspunkt i Gjøvikregionen vil han være med å se på hva som kjennetegner gode lokalsamfunn og hvordan vi planlegger og prioriterer for å komme dit.

I løpet av dagen vil det bli summing i grupper og dialog rundt temaene og praktiske eksempler som løftes opp.

Kveldsprogrammet 7. februar vil ha fokus på universell utforming og besøk til Norsk Forskningslaboratoriet for universell utforming, den største av sitt slag i Europa.

Onsdag 8. februar

8. februar vil være en fagdag med fokus på gode eksempler og løsninger på planlegging for gode lokalsamfunn, både når det gjelder sosiale- og miljømessige kvaliteter. Statssekretær Christl Kvam og Snøhetta-partner og professor Jenny B. Osuldsen er blant innlederne.

Vedlegg

Påmeldingsfrist er 24.januar

Seminaret 7.2.17 fra kl 09.00-15.00 er gratis. For deltakelse ettermiddag/kveld 7.2 og 8.2 koster det 400 kr å delta + evt overnatting.

Målgruppe:
Areal- og samfunnsplanleggere, folkehelserådgivere, miljørådgivere, barn- og ungerepresentanter, politikere, kommunale ledere, arkitekter, utbyggere, handelsstanden m.m.

Kontaktpersoner:

  • Ane Bjørnsgaard og Terezia Hole, Oppland fylkeskommune
  • Guri Rudi, Fylkesmannen i Oppland
  • Ingunn Sandvik, Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS.


Vennlig hilsen

Ingunn Sandvik
Rådgiver, Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn IKS

Tlf 61 13 42 96 / 979 56 197
Epost: ingunn@ghmt.no


Publisert: 19.01.2017 12:26
Sist endret: 19.01.2017 12:40