Kulturmidler 2018 - informasjon og søknadsskjema

Innhold

Kulturmidler 2018

Vestre Toten kommune skal etter vedtatte retningslinjer tildele kulturmidler til organisasjoner og lag som har sitt virke i Vestre Toten kommune.

Følgende tilskuddsordninger har søknadsfrist 15. april 2018:

  • Kulturmidler / aktivitetstilskudd
  • Tilskudd til drift av egne idrettsanlegg og kjøring av skiløyper med egne maskiner
  • Støtte til lekeplasser

Tilskudd for integrering av mennesker med behov for spesiell tilrettelegging, og de øvrige tilskuddsordninger kan søkes gjennom hele året.

Søknadsskjema og kontakt

Søknadene må skrives på fastsatt skjema som kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til kulturkontoret. Link til søknadsskjema og retningslinjer finner man i oversikten under:

For nærmere opplysninger henvendelse kulturkontoret på tlf: 61 15 34 05 / 61 15 34 02

Kultursjefen, Vestre Toten kommune


Publisert: 07.03.2018 10:05
Sist endret: 07.03.2018 10:05