Søknadsfrist for kulturmidler 2017. Frist 1. april.

Innhold

Søknadsfrist for kulturmidler 2017

Vestre Toten kommune skal etter vedtatte retningslinjer tildele kulturmidler til organisasjoner og lag som har sitt virke i Vestre Toten kommune. Følgene tilskuddsordninger har søknadsfrist 1. april 2017:

  • Kulturmidler / aktivitetstilskudd
  • Tilskudd til drift av egne idrettsanlegg og kjøring av skiløyper med egne maskiner
  • Støtte til lekeplasser

Tilskudd for integrering av mennesker med behov for spesiell tilrettelegging, og de øvrige tilskuddsordninger kan søkes gjennom hele året:

Søknadene må skrives på fastsatt skjema som kan lastes ned ved å følge denne lenken eller fås ved henvendelse til kulturkontoret.

For nærmere opplysninger henvendelse kulturkontoret tlf: 61 15 34 05 / 61 15 34 02

Vennlig hilsen
Kultursjefen, Vestre Toten kommune


Publisert: 14.03.2017 09:36
Sist endret: 14.03.2017 09:39