Leie av skolelokaler 2018/2019 - frist 5. juni 2018

Innhold

Leie av skolelokaler 2018/2019

Foreninger, lag og organisasjoner som ønsker å leie lokaler ved skolene i Vestre Toten kommune for skoleåret 2018/2019, sender søknad om dette til de respektive skolenes rektorer innen 5. juni 2018.

Kommunens skoleoversikt og tilhørende kontaktinformasjon finner man ved å følge lenken under.

Vennlig hilsen
Skolekontoret i Vestre Toten kommune


Publisert: 14.05.2018 09:53
Sist endret: 14.05.2018 09:53