Lokale miljøtiltaks- og viltfondsmidler for 2018. Søkefrist: 20 mars.

Innhold

Tilskudd til lokale miljøtiltak / viltfondsmidler 2018.

Vestre Toten kommune gir tilskudd til lag/foreninger, skoler, barnehager, enkeltpersoner og kommunal satsing som omfatter positive vilt- og miljøtiltak lokalt.

Tilskudd gis blant annet til tiltak innen:

  • Vilt og fiske
  • Bevaring/utvikling av biologisk mangfold
  • Skjøtsel av kulturminner/kulturlandskap
  • Friluftsliv-, natur- og kulturveiledning
  • Opprydding

Kontakt og søknadsskjema

Nærmere opplysninger om tilskuddsordningene kan fås ved henvendelse til 
Vestre Toten kommune v/ miljørådgiver Maria Lima, tlf. 61 15 33 00.

Søknad sendes kommunen innen 20. mars 2018 til

Vestre Toten kommune
v/ Planavdelingen 
Pb. 84 
2831 Raufoss

Man kan alternativt benytte post@vestre-toten.kommune.no 

Vedlegg


Publisert: 19.02.2018 10:39
Sist endret: 19.02.2018 10:39