Jubilanter med 40 og 25 år i kommunal tjeneste

Innhold

40 og 25 år i kommunal tjeneste

Torsdag 8. februar var det markering av 40-og 25-årsjubilanter. Tilstelningen fant sted på Messa sammen med rådmann Bjørn Fauchald og ordfører Leif Waarum.

40 og 25 år i kommunal tjeneste. Foto: Vestre Toten kommune
Rådmann Bjørn Fauchald (til høyre) sammen med de frammøtte jubilantene. Gro Arntsen, Gunnar Engeli, Kjell Arne Olsborg og Gunnhild Alm Karsrud er ikke med på bildet. Foto: Monica Skjellen Larsen.

Jubilantene

40-årsjubilantene

 • Torild Gran Hansen - omsorg
 • Gjertrud M. Fossnes  - omsorg

25-årsjubilantene

 • Werner Karsrud - eiendom
 • Toril Nyborg Aandstad - helse
 • Karin M. Undlien - NAV
 • Torunn Wangen - omsorg
 • Inger Kristin Gravdahl - omsorg
 • Reidun Kolterud - omsorg
 • Gro Arntsen - omsorg
 • Lene Elisabeth W. Berge Lunde - omsorg
 • Gunnar Engeli - teknisk drift
 • Egil Ulsrud - plan
 • Kjell Arne Olsborg - plan
 • Gunhild Alm Karsrud  - grunnskole
 • Gry Elisabeth Myhrvold - grunnskole

Vestre Toten kommune gratulerer så mye.


Publisert: 09.02.2018 13:18
Sist endret: 09.02.2018 13:18