Ny kommunal hjemmeside

Innhold

Velkommen til Vestre Toten kommune sin nye nettportal og nettsideløsning.

I februar 2016 inngikk Vestre Toten kommune og leverandør Sem og Stenersen Prokom AS en avtale om etablering av ny nettportal, som innebærer en helt ny totalpakke av digitale løsninger som vil komme kommunens innbyggere til gode, noe som har vært delvis mangelfullt i kommunen de siste årene. Kommunens nettsted har blant annet hatt begrensede redigeringsmuligheter for barnehage/skole-tjenesten, responsivt design (visning for mobil og nettbrett) har vært inaktiv, og nettstedets søkemotor har vært upresis, noe som har gjort den digitale hverdagen vanskeligere å håndheve for alle brukere, såvel innbyggere som ansatte i kommunen som har nettstedet som arbeidsverktøy. Vi satser med dette på at disse faktorene herved er et tilbakelagt kapittel.

Vestre Toten kommune har fokus på den digitale hverdagen. Digitale fokusområder som åpne data, tjenesteapplikasjoner og responsivt design er alle elementer som representerer et tilgjengelig og framtidsrettet nettsted. Tilgjengelighet, brukervennlighet, nytteverdi, universell utforming og estetiske løsninger er andre grunnleggende føringer som ligger i bunn for videre utvikling av vårt nettsted. Vestre Toten etterstreber en synergi av disse faktorene, og etterstreber at brukerene - i nåtid og framtid - finner nytte av å benytte seg av kommunens nettsted.

I kravspesifikasjonen for den nye nettsideløsningen la vi følgende fire hovedformål som krav i bunn:

  • Gi publikum svar og hjelp på deres spørsmål og oppgaver på en effektiv måte.
  • Responsiv funksjonalitet med full mobilvisning for mobil og nettbrett, og muligheter for tjenesteapplikasjoner.
  • Lett søkbar med fokus på søk og avanserte søk for alle kommunens tjenester.
  • Et visuelt design som skal være estetisk, harmonisk for øyet og tilpasset kommunens geografi, visjon og grafiske profil.

Om designen
Totenkniven er grafisk gjennomgangstematikk på våre nye sider. Underliggende linjespill og grafiske kurver som dere ser på forside og undersider er alle basert på knivbladet. Knivsmeden på forsiden fungerer som en grafisk framstilling av vår visjon: TRYGGHET, TRIVSEL og UTVIKLING, der smeden visualiserer vår fortid, nåtid og framtid presentert i en et samlet spill. Hele designen, fargepaletten, dekorelement og den grafiske framstillingen er basert på vår grafiske profil som ble vedtatt av kommunestyret 18. juni 2015, og involverer - i tillegg til nettportalen - kommunens presentasjoner, markedsføring og dokumenter. 

Om leverandøren
Sem & Stenersen Prokom har offentlig sektor som største kundegruppe, og leverer produkter og løsninger innen områdene portalløsninger (basert på EPiServer), trykte og elektroniske dokumentløsninger (skjemaer), tjenestebeskrivelser og løsninger for eLæring. Over 250 offentlige kunder benytter i dag en eller flere av leverandørens elektroniske løsninger. Sem og Stenersen Prokom AS leverer allerede skjemaløsninger til Vestre Toten kommune. Kommunen takker for samarbeidet med sin tidligere leverandør Crayon, og ser fram til et videre samarbeid med den nye leverandøren.

Vi håper på forståelse for at ikke alt stoff er på plass i skrivende stund, der bl.a kultursidene fremdeles er under utvikling. Lenker, bilder og feilaktig stoff lukes ut fortløpende, så alt av materiale på den nye nettsiden er ajourført og oppdatert. Skulle man komme borti inaktive lenker eller andre feilmeldinger, så beklager vi dette.

Vi ønsker med dette alle brukere en god fornøyelse på de nye sidene, og vi ser fram til en ny, spennende og brukervennlig hverdag sammen med alle innbyggerene i kommunen.

Vennlig hilsen
Nettredaksjonen, Vestre Toten kommune


Publisert: 22.08.2016 13:04
Sist endret: 20.10.2016 13:31