Nytt telefonnummer for pasient- og brukerombudet i Oppland

Innhold

Nytt telefonnummer

Orientering til kommunens innbyggere. 
Pasient- og brukerombudet har nytt felles telefonnummer for Hedmark og Oppland. Telefonnummeret til oss er 62 55 14 90.

Tidligere telefonnummer til vårt kontor på Gjøvik (61 13 29 44) er ikke lengre i bruk.

Vennlig hilsen
Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland

Om ombudsordningen

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens eller pårørendes behov, interesser og rettssikkerhet. Det finnes et pasient- og brukerombud i hvert fylke, og blir administrert av Helsedirektoratet. Alle kan henvende seg til pasient- og brukerombudet, muntlig eller skriftlig, og også anonymt. Pasient- og brukerombudet skal gi råd, veiledning og informasjon (Kilde: regjeringen.no)


Publisert: 10.01.2018 13:34
Sist endret: 10.01.2018 13:34