Omlegging av telefonisystem i kommunen torsdag 5. oktober

Innhold

Torsdag 5. oktober mellom kl. 08.00 - 09.00 skal Telenor foreta omlegging av telefonisystemet/telefonsentral i kommunen - dette vil berøre spesielt innkommende anrop. Det er ikke snakk om nedetid i dette tidsrommet, men kun at det vil oppleves noe ustabilt. 

Vennlig hilsen
IT-avdelingen, Vestre Toten kommune


Publisert: 22.09.2017 09:36
Sist endret: 22.09.2017 09:36