Oppheving av telerestriksjoner 2017

Innhold

Teknisk drift informerer:
Telerestriksjonene oppheves mandag 22. mai på Skjellerudvegen, Markestadvegen, Østvoll-Ringvoll, Almshøgda, Sillongenvegen, Holtevegen, Gamlevegen og Nils Juls gate.

Øvrige kommunale veger med telerestriksjoner oppheves mandag 29. mai.


Publisert: 19.05.2017 09:27
Sist endret: 19.05.2017 09:27