Planstrategi 2016 - 2019 vedtatt

Innhold

I sitt møte 17. november vedtok Kommunestyret i Vestre Toten kommunal planstrategi for valgperioden 2016-2019. Den kommunale planstrategien er en vurdering og prioritering av hvilke planoppgaver som skal gjennomføres i valgperioden.

Da Vestre Totens kommuneplan er relativt fersk (vedtatt 27.11.2014) og godt oppdatert, er det ikke lagt opp til revisjon av denne. Det legges imidlertid opp til revisjon av hele 18 sektor- eller temaplaner, samt 3 regionale planer. Sjekk hvilke planer som er prioritert, og når revisjon eller planlaging er tenkt gjennomført her: 

Kommunal planstrategi 2016 - 2019 for Vestre Toten kommune


Publisert: 01.12.2016 12:39
Sist endret: 01.12.2016 12:46