Rådmann Bjørn Fauchald valgt inn i sentral posisjon i KS nasjonalt

Innhold

Rådmann Bjørn Fauchald ble på rådmannslandsmøtet i Oslo 6. april 2017 valgt inn i styret for sentralt rådmannsutvalg i KS for perioden 2017-2019.

KS sin ledelse og øverste organer bruker rådmannsutvalget aktivt både for å få innspill fra medlemmene (kommunene) og for å få faglige innspill som grunnlag for saker som legges fram i styrende organer og i dialog og konsultasjoner med regjeringen og nasjonale myndigheter for øvrig. 

Bjørn Fauchald
Rådmann Bjørn Fauchald. Foto: Vestre Toten kommune

En slik posisjon gir både muligheter for å påvirke i viktige prosesser og saker og ikke minst vil rådmannsutvalget sitte på førstehåndskunnskap om saker som er på dagsorden nasjonalt.

For mer informasjon, vises det til KS sin hjemmeside. (eksternt nettsted)


Publisert: 10.04.2017 10:28
Sist endret: 10.04.2017 10:28