Fjordgata sør, Eina - melding om oppstart av planarbeid

Innhold

Melding om oppstart av planarbeid for søndre del av Fjordgata

Plankart Fjordgata - kunngjøring 2017I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 melder Vestre Toten kommune om oppstart av følgende reguleringsplan: «Fjordgata sør» på Eina, PlanID 0529150 med formål å legge bedre til rette for mjuke trafikanter.

Innspill og åpent møte

Innspill og kommentarer kan sendes:
Vestre Toten kommune
Utvalg for teknisk drift og plansaker
Postboks 84
2831 Raufoss

Eventuelt på e-post til post@vestre-toten.kommune.no eller via kartsiden og planinnsyn på den kommunale hjemmesiden innen 25. september 2017.

Åpent møte
I uke 37 blir det avholdt åpent møte på Eina Grendehus i Hågårvegen 1. Møtetidspunkt er onsdag 13. september klokken 18.00. Vel møtt.

Med hilsen
Plansjefen, Vestre Toten kommune


Publisert: 19.07.2017 10:48
Sist endret: 19.07.2017 10:48