Høring - forslag til omregulering av reguleringsplan for Solvang, Reinsvoll

Innhold

Høring - forslag til omregulering av Solvang, Reinsvoll

Utvalg for teknisk drift og plansaker vedtok å legge forslaget til omregulering av deler av reguleringsplan for Solvang ut til offentlig høring under forutsetning av at noen endringer gjøres i plandokumentene.

Endringer er nå gjort og planforslaget ligger vedlagt. Forslaget kan i tillegg til denne publisering også sees på Fyrverkeriet bibliotek, Raufoss.

Spørsmål om saken kan stilles til undertegnede. Merknader må være oss i hende innen tirsdag 23. mai. Ev. merknader til planforslaget sendes:

Vestre Toten kommune
Plan
Postboks 84
2831 Raufoss

Eller: post@vestre-toten.kommune.no

Med hilsen
Anne Merethe Andresen
Arealplanlegger

Vedlegg


Publisert: 11.04.2017 11:04
Sist endret: 11.04.2017 11:04