Høring - reguleringsplan for Rud Klokkergård, Bøverbru

Innhold

Reguleringsplan for Rud Klokkergård - høring

Utvalg for teknisk drift og plansaker vedtok å legge forslaget til reguleringsplan for «Rud klokkergård» (planid: 0529145) ut til offentlig høring under forutsetning av at noen endringer gjøres i plandokumentene.

Endringer er nå gjort i planforslaget og kan sees på denne side og på Fyrverkeriet bibliotek, Raufoss.
Spørsmål om saken kan stilles til undertegnede. Merknader må være oss i hende innen torsdag 29. juni.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes:

Vestre Toten kommune
Plan
Postboks 84
2831 Raufoss

Eller: post@vestre-toten.kommune.no

Med hilsen
Anne Merethe Andresen
arealplanlegger

Vedlegg


Publisert: 16.05.2017 10:06
Sist endret: 16.05.2017 10:06