Høring av søknad fra Plastal AS om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Innhold

Plastal AS, på Raufoss Industripark i Vestre Toten kommune, søker om endring av sin tillatelse etter forurensningsloven i forbindelse med produksjonsøkning. Bedriften produserer plastdetaljer til bilindustrien,i hovedsak støtfangere. Produksjonsprosessen omfatter blant annet sprøytestøping og lakkering som medfører punktutslipp av VOC fra lakkanlegget. Økt produksjon har medført at konsentrasjonen av VOC har økt ipunktkildene, mens det totale utslippet er innenfor tillatelsens ramme. Bedriften har ikke eget prosessutslipp til vann.

Papireksemplar av søknaden er lagt ut på kommunens servicetorg og på Fyrverkeriet bibliotek.
Søknaden og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne lenken (ekstern side - Miljødirektoratet)

Det bes om at eventuelle kommentarer til søknaden sendes Miljødirektoratet innen 10. januar 2017.

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på direktoratets nettsted, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette. 

Vedlegg: 


Publisert: 15.12.2016 09:39
Sist endret: 15.12.2016 09:51