Høring: Omsorgsplan 2040

Innhold

Offentlig høring - Omsorgsplan 2040

Utvalget for velferd og opplæring vedtok i sitt møte 5.12.2017 å sende forslag til Omsorgsplan 2040 ut på offentlig høring. Høringsfristen er satt til 24.01.2018. Innsending av eventuell høringsuttalelse eller merknader må skje innen fristen. Høringsforslaget er vedlagt dette høringskunngjøringen.

Uttalelser sendes enten pr brevpost til:

Vestre Toten kommune
Postboks 84
2831 Raufoss

Eventuelt med epost til: post@vestre-toten.kommune.no.

Merkes med «Omsorgsplan 2040».

Eventuelle spørsmål kan rettes til omsorgssjef Trine Kløvrud på
følgende epost: trine.kloevrud@vestre-toten.kommune.no

Vedlegg


Publisert: 14.12.2017 13:26
Sist endret: 14.12.2017 13:26