Melding om reguleringsvedtak: Gang- og sykkelveg Bøverbru - Nærstein

Innhold

Melding om reguleringsvedtak

Kommunestyret godkjente reguleringsplanen i møte den 1.9.2016 sak 73/16: Fv. 111/ Gimlevegen; GS-veg Bøverbru - Nærstein.
Reguleringsplanen tilrettelegger for gang- og sykkelveg mellom Bøverbru sentrum til Nærstein.

Vedtaket kan iht. Plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Evt. klage framsettes skriftlig og sendes Vestre Toten kommune, Utvalg for teknisk drift og plansaker, pb.84, 2831 Raufoss eller post@vestre-toten.kommune.no innen 9. november 2016. Evt. krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra d.d., jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. krav fremsettes skriftlig.

Vedlegg:

 


Publisert: 19.10.2016 11:00
Sist endret: 19.10.2016 11:14