Offentlig høring - reguleringsplan for Solgård (Øverbyvegen 24)

Innhold

Offentlig høring - Reguleringsplan for Solgård (Øverbyvegen 24)

Utvalg for teknisk drift og plansaker vedtok å legge forslaget til reguleringsplan for «Solgård» (planid: 0529148) ut til offentlig høring under forutsetning av at noen endringer/ avklaringer gjøres i plandokumentene. Planen tilrettelegger for boligfortetting på stor eneboligtomt nær Raufoss sentrum.

Endringer er nå gjort i planforslaget og kan ses (og/ eller lastes ned) her på denne side, i tillegg til at man kan se forslaget på Fyrverkeriet bibliotek på Raufoss. Forslaget legges ut og publiseres mandag 29. mai 2017. 

De som ikke har tilgang på internett eller har mulighet til å oppsøke biblioteket kan ta kontakt med undertegnede for å få oversendt dokumentene.

Spørsmål om saken kan stilles til undertegnede fram til den 30. juni. Merknader må være oss i hende innen mandag 24. juli. Eventuelle merknader til planforslaget sendes:

Vestre Toten kommune
Plan 
Postboks 84 
2831 Raufoss

Eller: post@vestre-toten.kommune.no 

Med hilsen
Anne Merethe Andresen
arealplanlegger

Vedlegg


Publisert: 29.05.2017 09:39
Sist endret: 29.05.2017 09:39