Planoppstart Støen pukkverk, Eina i Vestre Toten kommune

Innhold

I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det skal igangsettes reguleringsarbeid for detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Støen pukkverk på Eina i Vestre Toten kommune.

Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til tomas.moen@ramboll.no eller til følgende postadresse:

Rambøll Norge AS 
Løkkegata 9 
2615 Lillehammer.

Høringsperioden settes fra 15. november 2016 til 09. januar 2017.

Se reguleringsplanen i Kart

Vedlegg:


Publisert: 15.11.2016 11:27
Sist endret: 15.11.2016 11:36