Reguleringsplan for Rådhuskvartalet med nærområder - fastsatt planprogram

Innhold

Kommunestyret behandlet i møte 20.10.2016 sak 95/16 og fattet følgende vedtak:

"Vestre Toten kommune har varsla oppstart av planarbeid med forslag til planprogram for områdeplan for Rådhuskvartalet med nærområder. Planprogrammet har vært på høring og blir fastsatt slik det nå ligger vedlagt. Begrunnelsen for vedtaket er at planarbeidet er i tråd med overordna planer for området og følger opp intensjonene om utvikling av tettstedet Raufoss. Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningslova § 4-1."

Vedtaket kan ikke påklages.

Vedlegg:


Publisert: 03.01.2017 10:08
Sist endret: 03.01.2017 10:12