Reguleringsplan for Rådhuskvartalet med nærområder - oppstart av planarbeid

Innhold

Utvalg for teknisk drift og plansaker (sak 42/16) og formannskapet (sak 63/16) har behandlet forslag til planprogram og gjort følgende vedtak:

"Vestre Toten kommune varsler oppstart av planarbeid med forslag til planprogram for områdeplan for Rådhuskvartalet med nærområder.
Begrunnelsen for vedtaket er at planarbeidet er i tråd med overordna planer for området og følger opp intensjonene om utvikling av tettstedet Raufoss.
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningslova §§ 12-8."

Dokumenter i saken:


Publisert: 15.08.2016 12:30
Sist endret: 15.08.2016 12:30