Reguleringsplan for Rud klokkergård - kunngjøring av vedtak

Innhold

Reguleringsplan for Rud klokkergård, Bøverbru - kunngjøring av vedtak

Reguleringsplanforslaget som var ute til offentlig høring i perioden 15.5.2017 til 28.6.2017 er nå behandlet på nytt i Utvalg for teknisk drift og plansaker (4.12.2017) og vedtatt av kommunestyret 12.12.2017. Om du/dere hadde sendt inn merknader til saken så er disse vurdert i saksframlegget - se vedlegg.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker.

Har du/ dere spørsmål til saken, så ta gjerne kontakt med undertegnede på følgende kontaktadresse:

Vestre Toten kommune
Plan
Postboks 84
2831 Raufoss

Eller: post@vestre-toten.kommune.no

Med hilsen
Anne Merethe Andresen, arealplanlegger

Vedlegg


Publisert: 04.01.2018 13:12
Sist endret: 04.01.2018 13:12