Reguleringsplan for Toten Kjøtt - offentlig høring

Innhold

Vestre Toten kommune har mottatt forslag til reguleringsplan for Toten Kjøtt på Bøverbru. Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Utvalg for teknisk drift og plansakers møte 3. april 2017, og det ble da vedtatt å legge forslaget ut på høring. Planforslaget legger opp til en vesentlig utvidelse av dagens næringsområde på Bøverbru, herunder omlegging av nærliggende offentlige og private veger.

Planforslaget med kart, bestemmelser og vedlegg, samt saksframlegg og vedtak, kan sees her på hjemmesiden samt på biblioteket på Raufoss.

Kommunen ønsker tilbakemelding på forslaget innen den 25. mai 2017. Spørsmål/ merknader til planforslaget sendes til:

Vestre Toten kommune, planavdelingen Postboks 84 2831 Raufoss

eller post@vestre-toten.kommune.no

Vedlegg:


Publisert: 07.04.2017 10:39
Sist endret: 07.04.2017 10:39