Reguleringsplan for Vestre Toten ungdomsskole - kunngjøring av vedtak

Innhold

Reguleringsplan for Vestre Toten ungdomsskole - kunngjøring av vedtak

Reguleringsplanforslaget som var ute til offentlig høring i perioden 10.12.2014 til 25.1.2015 er nå behandlet på nytt i Utvalg for teknisk drift og plansaker den 8. mai 2017 og vedtatt av kommunestyret den 18. mai 2017.

Om du/ dere hadde sendt inn merknader til saken så er disse vurdert i saksframlegget som man finner i vedleggslisten. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottaket av det vedlagte vedtaket i kommunestyret.

Har du/dere spørsmål til saken, så ta gjerne kontakt.

Med hilsen
Anne Merethe Andresen
arealplanlegger

Vedlegg


Publisert: 30.05.2017 12:59
Sist endret: 30.05.2017 12:59